PREGUNTES FREQÜENTS: atur, tràmits per permisos (personal docent)

Actualitzat 07/05/2020

 

 

 

 

 

 

PRESTACIÓ D’ATUR

Per demanar l’atur el termini és de 15 dies hàbils següents a la finalització del contracte (no es tenen en compte ni els dissabtes ni els diumenges ni els festius).

Compte! La quantia de la prestació es calcula en funció dels últims 6 mesos treballats i el percentatge de jornada.

 

 

 

 

CERTIFICAT D’EMPRESA (CERTIFICAT D’ATUR)

Gestió de l’atur (Baix Llobregat)

Tramitació del certificat d’empresa: informació del departament (Barcelona Comarques).

Tramitació del certificat d’empresa: Informació del departament (Catalunya Central).

Sol·licitud de dades per demanar la prestació de l’atur (Consorci d’Educació de Barcelona).

Sol·licitud de certificat d’empresa per a la tramitació de la prestació d’atur (Girona).

Informació referent a la tramitació del certificat d’empresa per poder sol·licitar la prestació d’atur (Lleida)

Tramitació del certificat d’empresa per sol·licitar la prestació d’atur (Maresme-Vallès oriental).

Sol·licitud de certificat d’empresa per la tramitació de la prestació d’atur (Vallès Occidental).

 

 

 

 

 

ATUR I JORNADES

Exemple: Càlcul aproximat fet amb el simulador del SEPE, amb les retribucions
bàsiques (sense antiguitat) i suposant que ha treballat els 6 mesos.

INTERI/SUSBTITUT DOCENT

Base reguladora ——– > Jornada ——– > Atur

2263.34 ——– > 100% ——– > 1.087.5€
1962.32 ——– > 86.6% ——– > 935 €
1131.67 ——– > 50% ——– > 543.6€

SIMULACIÓ AMB UN SOU DE 1131.67 AMB JORNADA 100%

Base reguladora de 1.131.67€ al 100% cobrarà d’atur: 792.16 €

 

 

 

 

TRAMITACIÓ DE L’ATUR

Els substituts que hagin treballat a jornada inferior a la sencera, hauran de sol·licitar al seu SSTT un certificat en què s’especifiqui que l’horari és de dilluns a divendres amb jornada d’1/3, 1/2 o la que sigui, ja que inclou horari al centre i de preparació de classes.

La cita prèvia pot sol·licitar-se per dues vies, de les quals l’opció telemàtica és la més interessant ja que permet confirmar el dia i l’hora inicialment assignats, la qual cosa no és possible quan s’obté cita telefònicament:
fletxa INTERNET: www.sepe.es
fletxa TELÈFON: trucant al 91 273 83 84
És important tenir en compte que per tramitar sol·licituds de prestacions és imprescindible la inscripció prèvia com a demandant d’ocupació.
A través de la Seu electrònica del SEPE, es pot formular la sol·licitud de prestació online i fins i tot, en determinats suposits, obtenir el reconeixement online de la prestació contributiva, ja es tracti d’un alta inicial o d’una represa d’un dret anterior.

L’explicació anterior la podeu trobar més detallada en aquest document PDF i en algun SSTT. Cal observar que el document pdf del Ministeri conté un error i el web per sol·licitar la cita és www.sepe.es.

Per a tenir dret a les prestacions que se’n deriven s’han de complir els següents requisits:
fletxa Període mínim de cotització: 360 dies.
fletxa No és necessari que aquests 360 dies s’hagin cotitzat de manera continuada.
fletxa Un professor interí es troba en situació legal d’atur quan s’extingeix el seu contracte de treball.
fletxa La durada de la prestació està en funció del temps d’ocupació cotitzat en els 6 anys immediatament anteriors a la situació legal d’atur.

 

Tràmits:

 • Inscriure’s com a demandant d’ocupació (Com m’haig d’inscriure?).
 • Demanar cita prèvia al web www.sepe.es, o bé al 91 273 83 84.
 • A partir del dia 181, es cobra el 50% de la base reguladora.
 • Identificació del sol·licitant:
  • Ciutadans de l’Estat espanyol: Document Nacional d’Identitat (DNI), carnet de conduir, passaport
  • Estrangers residents a Espanya: targeta d’identitat d’estranger o document identificatiu del país d’origen si és de la UE, l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa.
 • Llibre de família o equivalent en cas d’estrangers si declara tenir fills al seu càrrec.
 • Certificat/s d’empresa de les empreses on ha treballat els últims 6 mesos.Es demana al Servei Territorial.

Presentació de sol·licituds: 15 dies hàbils següents a l’últim treballat (no compten diumenges ni festius).

On: A la vostra Oficina de Treball de 8.30 a 14 hores.

Durada de la prestació:

Període d’ocupació Durada de la prestació
Des de 360 fins a 539 dies 120 dies
Des de 540 fins a 719 dies 180 dies
Des de 720 fins a 899 dies 240 dies
Des de 900 fins a 1.079 dies 300 dies
Des de 1.080 fins a 1.259 dies 360 dies
Des de 1.260 fins a 1.439 dies 420 dies
Des de 1.440 fins a 1.619 dies 480 dies
Des de 1.620 fins a 1.799 dies 540 dies
Des de 1.800 fins a 1.979 dies 600 dies
Des de 1.980 fins a 2.159 dies 660 dies
Des de 2.160 dies 720 dies

 

Quantia

La quantia de la prestació d’atur es calcula a partir de la base reguladora del treballador. La base reguladora serà la mitjana de les bases d’accidents de treball i malalties professionals, exclosa la retribució per hores extraordinàries, per les quals l’empresa hagi cotitzat a la Seguretat Social pel treballador durant els últims 180 dies precedents a la situació legal d’atur o al moment en què va cessar l’obligació de cotitzar.

L’import a percebre serà:

 • Durant els 180 primers dies, el 70% de la base reguladora.
 • A partir del dia 181, el 50% de la base reguladora.

Accediu al programa que calcula la quantia de les prestacions per desocupació.

 


 

atur nom

Què passa amb la meva prestació contributiva d’atur si mentre la cobro començo a treballar amb un nomenament de jornada sencera?

Si cobreu una prestació contributiva i comenceu a treballar amb un nomenament a jornada sencera s’interromp el pagament de la prestació, i:

ATENCIÓ: Si ja havieu cobrat l’atur en els darrers 6 anys, i encara no heu cotitzat un any, heu de continuar la prestació anterior.

 • Si el nomenament dura menys de 360 dies, quan s’acabi podeu sol·licitar la represa de la prestació que vau interrompre en començar a treballar.
 • Si el nomenament dura 360 dies o més, quan s’acabi podeu triar entre dues possibilitats: tornar a cobrar la prestació que vau interrompre en començar a treballar o bé sol·licitar una altra prestació contributiva.

Què passa amb la meva prestació de nivell contributiu si mentre la cobro començo amb un nomenament a jornada inferior a la sencera?

Si cobreu una prestació contributiva i comenceu a treballar amb jornada inferior a la sencera, podeu escollir entre interrompre la percepció de la prestació, mentre duri el nomenament, o compatibilitzar la feina amb el cobrament de la prestació.

 • Si s’interromp la prestació i el nomenament dura menys de 360 dies, quan s’acabi podeu sol·licitar la represa de la prestació interrompuda. Si el nomenament dura 360 dies o més, quan s’acabi podeu escollir entre reprendre la prestació interrompuda o sol·licitar-ne una altra. Les cotitzacions que s’han tingut en compte per a la prestació no escollida no poden computar-se per accedir a una altra prestació més endavant.
 • Si compatibilitzeu la prestació amb un nomenament a jornada inferior a la sencera, l’import de la prestació es redueix en proporció a la jornada que feu. La durada de la prestació no varia i, en acabar el nomenament, es torna a percebre l’import íntegre que us correspongui

linia verda

at mater

Què passa amb la meva prestació d’atur si la situació de maternitat o paternitat comença abans no se m’acabi el nomenament?

Si mentre us trobeu en la situació de maternitat o paternitat se us acaba el nomenament, continuareu percebent la prestació econòmica de maternitat o paternitat fins que rebeu l’alta mèdica o fins al final d’aquesta situació, moment en el qual teniu un termini de 15 dies per sol·licitar la prestació o el subsidi d’atur.

La prestació per maternitat o paternitat és abonada per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Què passa amb el subsidi d’atur si mentre el percebo em trobo en una situació de maternitat o paternitat?

Si mentre percebeu el subsidi d’atur es produeix la maternitat o la paternitat, continuareu cobrant el subsidi sense que en variï l’import o la durada.

Cal que lliureu a l’oficina d’ocupació l’informe mèdic de la seguretat social perquè el SEPE suspengui la demanda d’ocupació, de maner que no haureu de renovar la ni rebreu convocatòries de cursos de formació, ofertes de feina ni altres serveis.

Si s’esgota el subsidi i continueu en la situació de maternitat o paternitat, no teniu dret a rebre cap més prestació econòmica en aquests conceptes.

linia verda

at incapa

Què passa amb la meva prestació d’atur si estic de baixa per incapacitat temporal (malaltia o accident) quan se m’acaba el nomenament?

Si mentre hi ha un nomenament en vigor esteu de baixa per incapacitat temporal (IT) i quan s’extingeix encara hi esteu, continuareu percebent la prestació econòmica d’IT fins que rebeu l’alta mèdica, tot i que se’n modificarà l’import i passareu a cobrar l’equivalent a la prestació d’atur.
 

Heu de sol·licitar el pagament directe del subsidi per IT a l’INSS, no el paguen si no es fa el tràmit. Cal demanar el certificat d’empresa al sstt.
 

Un cop rebeu l’alta mèdica, teniu 15 dies hàbils per sol·licitar la prestació d’atur. Si la causa de la baixa és una malaltia comuna o un accident no laboral i teniu dret a una prestació de nivell contributiu, perquè compteu amb 360 dies cotitzats o més, es descompta de la durada de la prestació el temps que passi entre el final del nomenament i l’alta mèdica. A més a més, el Servei Públic d’Ocupació Estatal cotitza a la Seguretat Social per tot aquest període.

Què passa amb la meva prestació contributiva d’atur si mentre la percebo he d’agafar la baixa per incapacitat temporal (malaltia o accident)?

Si mentre percebeu una prestació contributiva es produeix la baixa per incapacitat temporal, continuareu cobrant la prestació sense que en variï l’import o la durada. Caldrà que lliureu a l’oficina d’ocupació la baixa mèdica per IT, les confirmacions setmanals i l’alta quan es produeixi. La vostra situació com a demandant de feina es modifica, ja que durant la baixa no haureu de renovar la demanda.

linia verda

.

Què passa amb la meva prestació d’atur si mentre la cobro me’n vaig a l’estranger?

Quan s’és beneficiari de prestacions d’atur, les estades a l’estranger només estan permeses per treballar, buscar feina, completar la formació professional o col·laborar en tasques de cooperació internacional.

Si marxeu a l’estranger per algun dels motius anteriors i us hi esteu menys d’un any, s’interromp l’abonament de la prestació o del subsidi. En tornar a l’Estat espanyol, si us trobeu en situació d’atur, podeu sol·licitar la represa de la prestació interrompuda.

En canvi, si us hi esteu durant un any o més i quan torneu a Espanya us trobeu en situació d’atur, no teniu dret a reprendre la prestació interrompuda. Tanmateix, si teniu la nacionalitat espanyola i torneu d’un país que no pertany a la Unió Europea, Austràlia o Suïssa, podríeu tenir dret a un subsidi per a emigrants retornats.

Si us traslladeu a l’estranger per una causa no inclosa a la llista anterior, heu de sol·licitar una autorització a la vostra oficina de prestacions.